10ลำดับนักวิทยาศาสตร์จาก 2,689 คนใน สวทช. ที่มีผลงานมากที่สุด(อ้างอิงข้อมูลจาก และ )

10ลำดับสาขาที่มีผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดจาก 4,914 สาขา